آرشیو برچسب : مراقبت های بعد از پروتز چانه

پروتز چانه پروتز چانه چیست ؟ پروتز چـانه یکی از روش هایی است که باعث افزایش تناسب چانه با سایر اجزاء صورت می شود به این صورت که با افزایش پهنا، ارتفاع و غیره زیبایی چهره فرد را بیشتر می کند. در جراحی پروتز چـانه کارهای زیر انجام می شود ؟ افزایش جلو آمدگی چانه […]

مشاوره رایگان